Онлайн маркетингова платформа напълно интегрирана с вашето CRM решение

Какво представлява Act-On?

Act-On е маркетингова платформа, която обединява в себе си управлението на маркетингови кампании и фирмени събития с възможността за проследяване на активността на потенциалните клиенти онлайн. Платформата позволява да организирате комуникацията с потенциалните клиенти, да идентифицирате тези с реален потенциал и да предприемете търговски стъпки, с които да съкратите цикъла на продажби.

Какво предлага Act-On?

Интеграция с SugarCRM?

Интеграция с SugarCRM?

Act-On е интегриран с продукта SugarCRM, което позволява да бъде затворен цикъла на взаимоотношения с клиентите от първоначалното запознаване с предлаганите решения до сключването на търговска сделка.

  • Генериране на интерес – потенциалните клиенти идентифицирани през всяка от системите се синхронизират. Така както маркетинговите специалисти, така и търговските представители да имат достъп до информацията и могат да съгласуват действията си.
  • Проследяване на търговския потенциал– информацията за потенциалните клиенти и за техните действия, събрана през маркетинговата платформа Act-On се отразява в реално време в SugarCRM.
  • Поставяне на приоритети – при идентифициране на потенциал чрез програмите за автоматизация на маркетинга, маркетинговата платформа Act-On известява търговския представител по електронна поща или SMS.
  • Сключване на сделки – по-доброто познаване на нуждите на потенциалните клиенти, в следствие на интегрирането на Act-On и SugarCRM позволява на търговските представители да предложат персонални решения, чрез което да увеличат шансовете за успех в търговскит епреговори.
Автоматизация на маркетинга

Автоматизация на маркетинга

Act-On ви позволява да дефинирате автоматизирани програми, чрез които да управлявате взаимоотношенията с потенциалните клиенти. Чрез тях имате възможност да контролирате процеса на запознаване на потребителите с предлаганите от вас решения, като същевременно събирате допълнителна информация за тях. По този начин вие разбирате по-добре техните нужди и можете да оцените търговския им потенциал.

E-mail маркетинг и управление на събития

E-mail маркетинг и управление на събития

Act-On предлага възможности за изпращане на персонализирани маркетингови послания до групи от потенциални клиенти. Разполагате с пълна статистика за действията на получателите, включително проследяване посещенията на уеб страници през писмата. Act-On ви помага и при организацията на конференции, уебинари и други събития. Регистрацията на участниците се управлява от Act-On, което позволява на тях да бъдат изпращани напомняния и допълнителни послания, чрез които да бъдат постигнати заложените маркетингови цели.

“Inbound” маркетинг

“Inbound” маркетинг

Това е група от техники, насочени към увеличаване на посещенията на вашия уеб сайт и страниците в социални или професионални мрежи. Крайната цел е потенциалните клиенти да бъдат стимулирани да отправят запитвания за предлаганите от вас продукти или услуги. Чрез Act-On можете да публикувате информация през различни онлайн канали, да подобрите позиционирането на вашия сайт при онлайн търсения и да създавате специални страници за събиране на информация от посетителите.

Повече за решението на Бизлинк

Защо да изберете Бизлинк?

От 2015 година Бизлинк е златен партньор и на компанията Act-On, която предлага цялостна платформа за автоматизация на маркетинга. Така ние можем да предложим цялостни решения, които управляват маркетинговите и търговски процеси и създават конкурентно предимство за фирмите.

Ние вярваме, че технологията може и трябва да служи на бизнеса. Нашият подход да се постигне това е чрез предоставяне на оптимални решения, съобразени със специфичните изисквания, фирмена култура и бизнес практики на всеки конкретен клиент.