Статии

Мястото където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

11 август 2017

Qlik: Архитектурата в хибридния облак

В предната статия определихме визията на Qlik за истински хибридни анализи в облак и как те като лидери в съвременния пазар на BI, се ангажират да разгърнат пълната дълбочина и възможности на хибридните облаци.

Тъй като вече сме определили “какво” – като визията им за хибридни облачни анализи – следващата стъпка е да разговаряме малко за “как”. Как проектират едно модерно решение. Както и как това ще допринесе за интерфейс, който ще се хареса на потребителите.

Една от точките, спомената в предната статия, е как изграждат архитектурата на новото решение SaaS – Qlik Sense Cloud – за да бъде облачно. Основата на техния подход е инвестиция в архитектурата на Мicroservices, широко възприет подход на развитие, който разгражда обемно приложение на по-малки парченца.

Автомобилът на тяхната архитектура за Microservices е Docker, софтуерна платформа, базирана на контейнери. Docker позволява да разполагаме с всеобхващащ продукт, който е разгърнат във всички среди и едновременно осигурява изолирана околност за изпълнение на всяка от микро услугите. Контейнерите могат лесно да бъдат пренесени в разнородни среди, за да се поддържат нуждите на потребителите да работят в различни инфраструктури. Чрез разработването на този подход за контейнери в среда на Linux ,се изгражда хибридно решение, което лесно се мащабира и обработва максимум натоварвания, независимо от това в каква инфраструктура трябва да се случи обработката на данни.

Защо Qlik инвестират точно в Docker и как този подход ще оптимизира интерфейса на Qlik потребителите?

Този подход им позволява да се развиват по-бързо и икономически, като изграждат, подобряват, тестват и разгръщат отделни парчета независимо едно от друго. Докеровите платформи за оркестриране бързо узряват, като предлагат гъвкави и надеждни начини за изпълнение на еластични и високо достъпни приложения.

За крайните потребители това означава интерфейс, който лесно се мащабира и е последователен в различните местоположения и устройства. Microservices и Docker също така позволяват да се премине към по-бързо, непрекъснато внедряване и да се ускори въвеждането на нови функции и подобрения на нашите клиенти.

Асоциативния модел, който работи на патентования им QIX двигател и позволява на всички потребители да видят цялата история в своите данни, е в основата на опита на Qlik Sense. Архитектурата и контейнерзацията на Microservices оптимизира използването й в хибридна среда и прави интерфейсът още по-достъпен. Заедно, мощността на Docker, Microservices и двигателя QIX им дава възможност да се мащабират по иновативен начин.
Точно както сме виждали преминаването от статичен виртуализиран хардуер към еластични изчисления, предлагани от доставчиците на IaaS, виждаме, че подходът на микро услуги, базиран на контейнери, е най-добрият начин за посрещане на нова вълна от изисквания – мащабно натоварване в облака. Тъй като компаниите имат смес от инфраструктури и данни, които се създават и съдържат на различни места, ще бъде от решаващо значение да се оптимизира как и къде се извършва изчисляването на аналитичните данни. Това трябва да обясни малко повече как от Qlik изпълняват тяхната визия и това, което виждат като критична основа на истинската платформа за анализ в хибриден облак.

Qlik: Архитектурата в хибридния облак
Предишна публикация Следваща публикация