Нашият подход

Дигитална трансформация чрез поставяне на клиентите в центъра на бизнес процесите.

Добре дошли в света, в който клиентите определят правилата

Клиентите всеки път предприемат „пътешествие“, което започва с осъзнаване на определени проблеми или нужди, преминава през търсене и сравнение на възможни решения, избор на доставчици, закупуване и последващо прилагане на продукти и решения.

CRM решенията на Бизлинк имат за цел да помогнат на фирмите да разберат особеностите на „пътешествията“ на техните клиенти и да бъдат в състояние да предоставят адекватна информация и услуги през целия цикъл на взимане на решение за закупуване.

0% Голям процент от компаниите, считат че разбират потребностите на своите клиенти.
0% Само малка част от клиентите са съгласни с това.

Нашите услуги

Ние в Бизлинк изграждаме цялостни CRM решения, като интегрираме технологията с бизнес стратегията на нашите клиенти. Нашите услуги покриват целия жизнен цикъл на предлаганите CRM решения и включват:

Консултиране BI, CRM, BI решения,цялостни CRM и BI решения, маркетингова автоматизация, CRM решения

Консултиране

Насочени към извършване на процесен анализ и оптимизация на дейности. Фирмата разполага с ефективна програма за изготвяне на задания за CRM системи и системите за анализ на информацията. Консултирането може да включва избор на подходящо технологично решение според заложени бизнес цели.

Професионални услуги BI, CRM, BI решения,цялостни CRM и BI решения, маркетингова автоматизация, CRM решения

Професионални услуги

Съобразени с бизнес целите пред всеки проект, те са специфични за различните CRM решения. Могат да включват адаптиране на софтуерни продукти, изграждане на системи за визуализация на информация, миграция на данни или софтуерни разработки. Бизлинк разполага със сертифицирани споециалисти за предлаганите технологични решения и използва утвърдена методология за предоставя на професионални услуги, насочена към постигане на резултати.

Обучение BI, CRM, BI решения,цялостни CRM и BI решения, маркетингова автоматизация, CRM решения

Обучение

Бизлинк предлага обучение, което е гъвкаво и съобразено с нуждите на различните организационни роли. Чрез него ще усилва ефектът от внедряването на бизнес решенията и се ускорява възвращаемостта на направените разходи.

Bizlink Cloud BI, CRM, BI решения,цялостни CRM и BI решения, маркетингова автоматизация, CRM решения

Bizlink Cloud

Бизлик разполага със собствена хостинг платформа за предлаганите технологични решения. Можете да изберете между различни опции за виртуални сървъри, които са разположени в центрове за данни и предоставят много високо ниво на сигурност, комбинирано с бърз достъп до информацията.

Използвана технология

Решенията на фирма Бизлинк използват техологични платформи, които са наложени в световен мащаб. Така нашите клиенти могат да бъдат спокойни, че избраната технология е достатъчно гъвкава, за да расте заедно с техните потребности.