Статии

Мястото където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

09 януари 2018

MAUTIC – онлайн платформа за автоматизация на маркетинга

Бизлинк разшири технологичното си портфолио за маркетингова автоматизация с решението Mautic

Mautic е платформа, която ви позволява да проектирате, създавате и изпълнявате дигитални маркетингови стратегии по прост начин. Mautic предоставя на компаниите интегрирана маркетингова платформа, която им позволява да управляват различните етапи от жизнения цикъл на клиента: привличане, култивиране, конвертиране и лоялност. С модерен потребителски интерфейс и гъвкав модел за внедряване Mautic се превръща в едно водещите маркетингови решения на пазара.
Създавате дигитална и динамична среда.

Какво можете да правите чрез Mautic:
•Да създадете специализирани уеб страници с маркетингови послания до вашите клиенти.
•Да водите контактни форми, с които да превръщате анонимните посетители в контакти.
•Да качите материали под формата на файлове, които да предоставяте на своите клиенти свободно или след събиране на определени данни.
•Да организирате цялостни маркетингови кампании с изброените ресурси и изпращане на електронна писма.
•Да проследявате активностите на отделните контакти по отношение посещение на уеб страници, прочитане на писма и изтегляне на предоставени материали.
•Да конфигурирате действия на платформата, в зависимост от активности на контактите.
•Да квалифицирате контактите според активностите им и да ги прехвърляте към търговски представители при изпълнение на определени критерии.

С този нов продукт, Билинк отговаря на новите нужди, пред които са изправени компаниите, особено маркетинговите отдели.

В цифровия и хиперсвързан свят използването на технологии става все по-интензивно. За да се справят с конкурентите, организациите трябва да създадат динамична среда, с която да се адаптират към новите нужди на своите клиенти.

Ето защо автоматизационните маркетингови технологии се превръщат в ключова част от бизнес стратегията, което позволява автоматизирано управление на персонализирани маркетингови кампании в множество канали. Маркетинговата автоматизация се превърна в една от най-рентабилните технологии, както по отношение на разходите, така и при оптимизиране на ресурсите в рамките на технологичната стратегия на компанията.

Чрез включването на Mautic в пoртфолиото си, Бизлинк е уникално позициониран, за да разреши на партньорите си най-сложните им маркетингови нужди и да персонализира процеса на управление на връзките с клиенти. Бизлинк се фокусира и върху разработването на нови възможности за свързване на Mautic със всеки CRM продукт , за да се постигне решение, което да затваря веригата между маркетинга и продажбите. В резултат на това компаниите ще могат да интегрират сложните си маркетингови и търговски дейности, правейки ги по-ефективни и оптимизирани.

Предоставяме достъп на клиентите си до интегрирано маркетингово работно пространство, предназначено да отговори на нуждите на отдел продажби и маркетинг .Платформата е за фирми, които искат да повишат осведомеността си , да увеличат потреблението, да разширят взаимоотношенията си с клиентите, да управляват целия им жизнен цикъл.

Бизлинк е водещ партньор на ИТ в региона и ключов партньор за внедряването и управлението на CRM решения ,автоматизация на маркетинга и услуги за трансформация нa данни. Бизлинк работи, за да превърне ИТ инфраструктурата на компаниите в рентабилна част от бизнеса , като създаде отличен клиентски опит, като въведе процеси и инструменти, както и подобри производителността и ефективността, използвайки технологиите.

•Компаниите, които са въвели инструменти за маркетингова автоматизация, са се увеличили с 107%. (Източник: Aberdeen Group)

•Сред компаниите, които използват автоматизация на маркетинга и CRM като част от интегрираната технология, 77% постигат или надхвърлят своите търговски цели. (Източник: Ascend2)

За повече информация относно платформата за маркетингова автоматизация посетете страницата на продукта.

MAUTIC – онлайн платформа за автоматизация на маркетинга
Предишна публикация Следваща публикация