Статии

Мястото където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

09 май 2016

Какво можеш да правиш с Маркетинговата автоматизация?

Маркетингова автоматизация ?

Интернет промени начина, по който потребителите пазаруват. Това от своя страна налага компаниите да променят начина, по който търсят и привличат нови клиенти. Компаниите трябва да намерят пътища, по които да повлияят на своите потенциални клиенти, преди те да са формирали своето мнение в Интернет. В по-голямата си част, маркетолозите използват автоматизацията на маркетинга единствено за целите на търсенето и не са напълно реализирали функционалността как може да се създаде нужната съществуваща технология, за да се разширят целите и нуждите на потенциалните клиенти – създаването на печеливши взаимоотношения с потенциални клиенти, чрез предоставяне на стойност и информация на всеки един етап чрез customer journey. Всяка функция в рамките на маркетинг екипа има различна роля и автоматизацията на маркетинга може да помогне за ефективността на всеки отделен етап.
Вие ще знаете – кои са най-посещаваните страници на сайта Ви, от кого точно, най-четените ви постове в социалните мрежи, ще можете чрез автоматизирани програми да придвижите вашия потенциален клиент към покупка, правейки го лесно и с едно движение, а след това повторното му използване и усъвършенстване на работния процес за следващото маркетингово действие.Управлявайте всички комуникационни канали, преди и след покупко-продажба, с по-голяма прецизност и с по-малко усилия.

Маркетинговата автоматизация може да помогне да свържете и управлявате вашите цели, както и да измерите успеха си по време на целия жизнен цикъл на клиентите. С тази бизнес технология – автоматизация на маркетинга – вие ще можете да имате последователно, повторяеми, мащабируеми и измерими цели, като същевременно се гарантира последователност от етапи за вашите клиенти.

Какво можеш да правиш с Маркетинговата автоматизация?
Предишна публикация Следваща публикация