Статии

Мястото където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

10 февруари 2017

Какво е Business Intelligence и какви са ползите от него?

Business Intelligence е процес, технология за анализ на данни и представяне на действителна информация, която да помогне на корпоративните ръководители, бизнес мениджъри и други крайни потребители да намерят нови бизнес възможности. BI включва голямо разнообразие от инструменти, приложения и методологии, които позволяват на организациите да събират данни от вътрешните си системи и външни източници, които да бъдат подготвени за анализ, създаване на отчети, информационни табла и визуализации на данни и резултатите , които да са на разположение за по-успешни корпоративни решения. От миналата година Бизлинк е партньор на Qlik и предлага софтуерно решение, свързано с бизнес анализите.

Ползите от BI решенията:

Потенциалните ползи от програмите за бизнес разузнаване включват ускоряване и подобряване на процеса на вземане на решения, оптимизиране на вътрешните бизнес процеси, повишаване на оперативната ефективност, увеличението на нови приходи, както и възможността да спечелите конкурентно предимство. BI системи също може да помогнат на компаниите да определят тенденциите на пазара и да се разрешат бизнес проблеми, които трябва да бъдат разгледани.

BI може да идентифицира възможности

BI може да помогне на компанията да оцени своите възможности, да сравни силните и слабите си страни срещу конкуренцията, да идентифицира тенденции и пазарни условия, както и да има възможност да реагира бързо на променящата се среда. Бизнес анализите, помагат на вземащите решения да действат бързо и ефективно в отговор на възможностите, помага на компанията да идентифицира своите най-печелившите клиенти, както и потенциално печеливши клиенти.

Какво е Business Intelligence и какви са ползите от него?
Предишна публикация Следваща публикация