Статии

Мястото където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

21 ноември 2018

GDPR и SugarCRM 8 – или как Sugar 8 ви помага да приведете в съответствие с GDPR процесите си.

SugarCRM 8 – единствения CRM софтуер, който е напълно в съответствие с GDPR директивата.

Преди време оповестихме новината за излизането на последната версия на SugarCRM – Sugar 8. Тя вече е факт и няколко месеца по-късно можем да кажем, че това е едно наистина вълнуващо издание на продукта. Определено се явява като най-доброто до тук на пазара. В тази статия бихме искали да обърнем внимание на може би най-важните й подобрения, а именно нововъведенията, които я превръщат в единствения CRM софтуер, който е напълно в съответствие с GDPR директивата.

Както вече всички знаем на 25 май тази година настъпиха сериозни промени, влезе в сила новият европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), който изисква компаниите да преразгледат и обновят политиката и стандартите си за обработка на лични данни. Глобите за неспазване са изключително солени. При констатирани нарушения те могат да са в размер на 20 млн. евро или 4% от годишния оборот, като се взима по-голямото от двете. SugarCRM 8 се оказа истински помощник в преодоляването на препятствията на GDPR. Изданието е специално разработено за да бъде в съответствие с регламента и потребителите му да бъдат спокойни, че следват правилните стъпки при изпълнение на директивата.

Новите модули и функции, които ще ви помогнат да бъдете в хармония с регламента за защита на личните данни включват:

  • Opt-in процес – възможност за изграждане на целия процес по записване и отписване от бюлетин.
  • “Command center” – нов модул за поверителността на данните, за адресиране и регистриране на всички заявки на клиенти, свързани с неприкосновеността на личните данни;
  • Мениджър за поверителност на данните (DPM) – SugarCRM добави нова роля в Sugar 8, чиято задача е да преглежда заявките и да маркира записите за изтриване.
  • Дневник на личните данни (PI Log), който показва информацията и нейния източник. Когато даден субект изисква достъп до личните си данни, съдържанието на този дневник може да бъде изтеглено. Потребителите също така могат да експортират личната информация в списъчен изглед.
  • Възможност да се обозначават клиентите, които възразяват срещу обработката на данни или използването на лични данни за профилиране или автоматизирани бизнес процеси. Функцията се използва и като филтър в кампаниите и справките.
  • Нова глобална настройка, която указва дали новите email адреси трябва по подразбиране да се изключени (opted-out) или да се включени (opted-in) в списъкът за маркетингови и email кампании. Ако на даден email адрес е зададен отказ има ясен визуален индикатор, присъстващ навсякъде, където Sugar показва email адреса.
  • Нова функция, чрез която е възможно да се управлява в рамките на Sugar процеса на даване на съгласие за съхранение и обработка на лични данни. Ако клиентът оттегли съгласието си, Sugar записва искането в модула за управление на поверителността на данните.
  • Ограничаване на събирането на данни само до необходимото – регламента за неприкосновеността на личните данни налагат на предприятията да обработват само определени лични данни, а всякаква друга съхранявана информация може да се окаже в разрез с GDPR. Администраторите в SugarCRM могат лесно да премахнат ненужните полета през Studio (конзолата за конфигуриране на Sugar за администратори).
  • SugarCRM Hint – настоящите и потенциални клиенти могат да поискат премахването на всички лични данни, които не са от значение за бизнес отношенията, от всички системи. Компаниите вече могат да контролират какви данни се предоставят чрез търсене с SugarCRM Hint.

Всички тези нови функционалности и подобрения, ще ви помогнат да бъдете GDPR ready, да организирате, подобрите и приведете в съответствие политиката си за събиране, управление и защита на личните данни.

Повече за новата версия на продукта и възможностите за актуализация на текущата ви система, можете да разберете като се свържете с нашите експерти на sales@bizlink-solutions.eu и +359 899 102 153

Бизлинк ООД е сертифициран партньор на SugarCRM вече 10 години. Имаме над 100 успешно реализирани проекта и благодарим на клиентите ни за доверието и приятелството, което изградихме през изминалите години. Нашата мисия е да помогнем на бизнеса да осмисли технологиите и да ги използва за по-добро фирмено управление и изграждане на смислени човешки взаимоотношения. Вярваме, че един от ключовете за проспериращ бизнес е изграждането на дълготрайни и взаимно-изгодни отношения с клиентите. По този начин се стараем да превърнем CRM технологията в работещо бизнес решение, което създава конкурентно предимство.

GDPR и SugarCRM 8 – или как Sugar 8 ви помага да приведете в съответствие с GDPR процесите си.
Предишна публикация Следваща публикация