Информационен център

Мястото, където можете да научите повече за CRM бизнес решенията – анализи, мнения, новини и предстоящи събития.

10 септември 2020

Проект № BG16RFOP002-2.073-13327-C01/ 09.09.2020

Kartinki S Logo

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „Бизлинк“ ООД – гр. София започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.073-13327-C01/ 09.09.2020

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ 103 ет.4 офис 9

Общ размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 10 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

————————————- www.eufunds.bg —————————————–

Проект № BG16RFOP002-2.073-13327-C01/ 09.09.2020 „ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект № BG16RFOP002-2.073-13327-C01/ 09.09.2020
Предишна публикация Следваща публикация